Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u hier als pdf bestand downloaden.

Privacy verklaring

Onze privacy verklaring kunt u hier als pdf bestand downloaden.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Administratiekantoor Zuilen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Administratiekantoor Zuilen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten alle tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Zuilen.