Aangifte & suppletie omzetbelasting

Per tijdvak (maand of kwartaal) dient u als ondernemer aangifte te doen van de door u in rekening gebracht en de door u betaalde omzetbelasting. Wanneer u uw administratie in een Excel-bestand bijhoudt, kunt u op eenvoudige wijze vaststellen welk bedrag u moet betalen of wellicht ontvangt van de belastingdienst.

Wilt u zeker weten of u de juiste gegevens invult bij uw belastingaangifte? Laat u dan adviseren door Administratiekantoor Zuilen. Wij kijken of u voor uw aangifte omzetbelasting bijvoorbeeld recht heeft op de kleineondernemersregeling. Ook zorgen wij er voor dat uw belastingaangifte en de af te dragen of de te ontvangen omzetbelasting goed aansluit op uw eigen administratie en kijken wij of alle voorbelasting wel terecht wordt teruggevraagd. Bij sommige posten mag de omzetbelasting bijvoorbeeld niet of slechts gedeeltelijk worden teruggevraagd. Meer informatie hierover vindt u in dit document van de belastingdienst .

Na het versturen van uw aangifte omzetbelasting ontvangt u van ons een kopie van de aangifte.

Suppletie
Wanneer u bijvoorbeeld uw jaarrekening aan het opstellen bent, kan blijken dat u over een jaar wellicht te veel of te weinig omzetbelasting heeft afgedragen bij uw belastingaangifte. Dan kunt u dit corrigeren door een aparte aangifte in te dienen bij de belastingdienst, de zogenaamde suppletie. Het is namelijk niet mogelijk om het verschil te verrekenen bij uw eerstvolgende belastingaangifte in één van de volgende boekjaren.

De suppletieaangifte bestaat uit een brief aan uw belastingkantoor en een herberekening van de omzetbelasting van het desbetreffende jaar. Wilt u advies over uw suppletieaangifte? Dan kunt u terecht bij Administratiekantoor Zuilen. Wij raden u aan de suppletieaangifte(n) niet zelf te doen. De belastingdienst legt namelijk een boete op wanneer blijkt dat u als ondernemer te weinig omzetbelasting heeft afgedragen. In veel gevallen speelt de kwaliteit van het verzoek en de herberekening hierbij een belangrijke rol.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak of een offerte op maat. Een indicatie van onze tarieven vindt u ook op onze pagina ‘tarieven’.