Alle ondernemers hebben te maken met administratieve verplichtingen. Het voeren van een goede administratie geeft u als ondernemer een duidelijk beeld hoe de onderneming er financieel voor staat, op basis van de administratie kunt u vervolgens weer beslissingen nemen op het gebied van investeringen in machines en personeel. Daarnaast stelt de Belastingdienst wettelijke eisen aan de administratie onder andere voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Een rommelige en/of onduidelijke administratie kan door de belastingdienst worden verworpen, dit kan vervelende consequenties hebben. Ook banken stellen eisen aan de boekhouding als u een financiering wil aanvragen voor investeringen.

Administratiekantoor Zuilen kan u op verschillende manieren bijstaan. Wilt u volledig ontzorgt worden? Dan kunt u de administratie bij ons aanleveren (digitaal of op papier) en dan verwerken wij alles voor u. U kunt er ook voor kiezen om de boekhouding en aangifte omzetbelasting zelf te doen, aan het einde van het jaar doen wij alleen een controle van uw boekhouding en aangiften omzetbelasting. Een derde mogelijkheid is dat u de boekhouding zelf doet, maar de aangiften omzetbelasting aan ons uit te besteden. Zoals u kunt zien zijn wij erg flexibel vanaf waar wij u kunnen ondersteunen, wij passen ons aan aan uw wensen.

Voor de administraties die wij verwerken gebruiken wij de boekhoudsoftware van Snelstart. Snelstart biedt verschillende mogelijkheden tot samenwerken, ook als u de boekhouding zelf verwerkt. Zo kunt u ons toegang geven (indien uw administratie online staat) en dan kunnen wij altijd met u meekijken en eventueel direct correcties doorvoeren.

Maar wij kunnen ook met veel andere verschillende online en offline programma’s werken (onder andere: MoneyBird, MoneyMonk, Informer (online) en e-Boekhouden). Gebruikt u een boekhoudsoftware die wij hier niet vermeld hebben, dan is dat geen enkel probleem. Wij gaan dan kijken hoe wij u dan kunnen ondersteunen, veel online boekhoudprogramma’s bieden namelijk een gratis account voor de boekhouder zodat wij u kunnen ondersteunen bij uw administratie.